رژیم غذایی برای جلوگیری از سرطان سینه

هیچ غذا یا رژیم غذایی واحدی نمی تواند به تنهایی باعث ایجاد یا جلوگیری از سرطان سینه بشود، اما انتخاب رژیم غذایی فردی می تواند برای کسانی که در شرایط این سرطان هستند، خطر ابتلا به سرطان سینه آنها و یا تندرستی کلی آنها را تغییر دهد.
سرطان سینه یک بیماری پیچیده است که عوامل زیادی در آن بسیار موثر است. برخی از این عوامل، سن، سابقه خانوادگی، ژنتیک و جنسیت هستند که تحت کنترل شخص نیستند.
با این حال، فرد می تواند سایر عوامل مانند سیگار کشیدن، میزان فعالیت بدنی، وزن بدن و رژیم غذایی را کنترل کند. برخی محققان گفته اند كه عوامل رژیم غذایی می توانند مسئول 30 تا 40٪ از همه سرطان ها باشند.

 

ادامه خواندن “رژیم غذایی برای جلوگیری از سرطان سینه”