رژیم غذایی مخصوص روماتیسم

روماتیسم یک بیماری خود‌ ایمنی محسوب می‌شود که اعضایی مانند چشم، ریه، قلب و مفاصل سینوویال را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در اکثر مواقع مفاصل کوچک دست ها و پا ها آسیب می‌بینند اما روماتیسم می‌تواند به زانو، مفاصل ران و شانه ها هم آسیب برساند. روماتیسم معمولاً به طور متقارن به بدن آسیب می‌رساند(یعنی به دو طرف بدن) مانند جفت دست ها.
روماتیسم با متورم کردن مفاصل، به سطح آنها آسیب می‌رساند و در نهایت باعث درد می‌شوند. روماتیسم می‌تواند تمام بدن را درگیر خود کند، به همین خاطر جزء بیماری های سیستمیک محسوب می‌شود.

ادامه خواندن “رژیم غذایی مخصوص روماتیسم”