رژیم غذایی گروه خونی O منفی

دکتر پیتر جی. دآدمو (Dr. Peter J. D’Adamo) در کتابش با عنوان “غذای درست برای گروه خونی‌تان” ادعا می‌کند که با رعایت رژیم غذایی براساس گروه خونی‌تان می‌توانید سلامتی‌تان را افزایش داده و حساسیت خود را نسبت به بیماری‌ها کاهش دهید. وی الگوهای غذایی فردی را براساس نوع خونی ABO توصیه می‌کند. صرف نظر از اینکه شما O منفی یا O مثبت هستید، توصیه‌های غذایی او برای گروه خونی نوع O یکسان است. به خاطر داشته باشید که داده‌های بالینی برای حمایت از نظریه رژیم‌های غذایی براساس گروه خونی، چندان قابل استناد نمی‌باشد.در این مقاله درباره رژیم غذایی گروه خونی O منفی خواهیم خواند.

ادامه خواندن “رژیم غذایی گروه خونی O منفی”