رژیم غذایی پیسی

پیسی یک وضعیت پوستی است که در آن قسمت های خاصی از بدن رنگدانه های خودش را از دست داده و سفید می شود. شاید در مورد رژیم غذایی پیسی چیزهای زیادی شنیده باشید. در هر صورت، هیچ رژیم غذایی توصیه شده ای برای پیسی وجود ندارد که با داده های علمی مشخصی پشتیبانی شود. با این وجود ، متخصصان پوست، یک رژیم غذایی سالم را برای تقویت سیستم ایمنی بدن توصیه می کنند. باور بر این اساس است که پیسی یک بیماری خود ایمنی بوده و یک سیستم ایمنی قوی می تواند از گسترش یافتن این بی رنگی جلوگیری کند.
در این مقاله ، یک روش درمانی جایگزین برای پیسی با استفاده از یک رژیم غذایی و شیوه زندگی صحیح، با جزئیات توضیح داده شده است تا به شما در کنترل این بیماری پوستی کمک کند.

ادامه خواندن “رژیم غذایی پیسی”