رژیم غذایی برای کاهش استرس

استرس طبیعی است. اگر بدنتان بتواند از پس کاهش استرس بربیاید ذهن شما بهتر عمل می کند. استرس اجتناب ناپذیر است. ما هر روزه با استرس بیرون رفتن، رفتن از a تا b، روبرو شدن با دیگران، انجام شغل های مشکل یا خسته کننده، خرید، برگشتن به خانه، حل و فصل اختلافات خانگی و پخت و پز مواجه می شویم و سپس سعی می کنیم بخوابیم.
این جهان خیلی قدیمی است و دقیقا همین است که باعث می شود قابل پیش بینی باقی بماند.
ممکن است ناخوشایند باشد اما استرس یک چیز عادی است و از خلاقیت انسان تغذیه می کند. واقعا چه کسی می خواهد یک زندگی به دور از چالش داشته باشد؟ مشکل این است که بسیاری از افراد نمی توانند از پس چالش ها و گرفتاری های زندگی بربیایند.
شاید فکر کنید که رژیم تاثیری در مکانیسم های مقابله ای بدنتان ندارد اما باز هم به این موضوع فکر کنید. با توجه به شرایط تغذیه ای مناسب، بدنتان می تواند در مواجهه با شرایط پر استرس سفت و سخت عمل کند. در زیر ببینید که استرس چگونه می تواند روی بدن و ذهنتان تاثیر بگذارد و مقاوم کردن و کاهش استرس را یاد بگیرید.

ادامه خواندن “رژیم غذایی برای کاهش استرس”