رژیم غذایی نقرس

آیا نقرس دردناک شما، بی خوابی های شبانه به شما داده و مانع از حرکت کردن شما به اطراف میشود؟ آیا داروهای تسکین دهنده فقط به صورت موقتی به شما کمک می کنند؟ در این صورت، شما باید یک راه حل دائمی یا طولانی مدت برای این مشکل جدی خودتان پیدا کنید. و یکی از بهترین راه حل ها، نظارت کردن آنچه می خورید است.
از آنجایی که نقرس به دلیل تجمع بیش از حد اسید اوریک بوجود می آید، یک رژیم غذایی مناسب که شامل اسید اوریک کم باشد نه تنها به اثر کردن بهتر داروهای شما کمک می کند بلکه به شما تسکینی دائمی را می دهد. بنابراین، این مقاله را بخوانید تا بدانید از چه نوع رژیم های غذایی ای باید پیروی کنید، از چه غذاهایی که باید از باید مصرف و یا پرهیز کنید و بسیاری موارد دیگر نیز یاد بگیرید. اما در ابتدا، اجازه بدهید اطلاعات بیشتری درباره نقرس و نحوه کمک کردن رژیمی شامل اسید اوریک کم به شما صحبت کنیم.

ادامه خواندن “رژیم غذایی نقرس”