پسر می‌خواهید یا دختر؟ تعیین جنسیت بچه با این غذاها !

امروز درمورد موضوعات جدی مربوط به مادران صحبت نمی کنم؛ اما در عوض موضوع امروز در باره ی چیز جالب و غیر معمولی است که شاید به ندرت آن را جایی شنیده یا خوانده باشید. موضوع امروز در مورد چگونگی انتخاب و تعیین جنسیت بچه ای که می خواهیم به دنیا بیاوریم از طریق رژیم غذایی است. این موضوع بسیار بحث برانگیز است و هیچ کس واقعاً نمی داند که آیا واقعا رژیم غذایی در انتخاب جنسیت بچه تأثیر دارد یا نه، اما تحقیقاتی وجود دارد که ثابت می کند رژیم غذایی ممکن است با جنسیت بچه شما ارتباط داشته باشد.

جالب است بدانید که شما به نوعی کنترل جنسیت بچه خود را در دست دارید. من می دانم که نتیجه ی نهایی به نفع قوی ترین اسپرم است اما من هنوز هم فکر می کنم زمانی که دخترم را باردار شدم، تغییراتی که من در رژیم غذایی ام انجام دادم، ارتباطی با چرایی وجود او در اینجا دارد. اما از آنجا که من ابتدا یک پسر داشتم، قصد دارم با رژیم پسرها شروع کنم.

ادامه خواندن “پسر می‌خواهید یا دختر؟ تعیین جنسیت بچه با این غذاها !”