رژیم غذایی گروه خونی A مثبت

دکتر پیتر جی. دآدمو (Dr. Peter J. D’Adamo) که با استفاده مواد طبیعی به درمان بیماران می‌پردازد، رژیم غذایی براساس انواع گروه‌های خونی طراحی کرد که در کتابش با عنوان “غذای درست برای گروه خونی‌تان” شرح داده است. دآدمو فرض می‌کند که هر گروه خونی دارای خصوصیات ذاتی رمزگذاری شده‌ای هستند که در ژنتیکشان بوده و بر نوع رژیم غذایی مناسب هر فرد تأثیر می‌گذارد. براساس این نظریه، افراد با هر نوع گروه خونی – گروه‌های خونی A،B ، AB یا O – در رژیم غذایی‌های متنوعی بهترین عملکرد را دارند. با این حال، تحقیقاتی جهت حمایت از این نظریه وجود ندارد. در این مقاله درباره رژیم غذایی گروه خونی A مثبت خواهیم خواند.

ادامه خواندن “رژیم غذایی گروه خونی A مثبت”

رژیم غذایی گروه خونی A منفی

دکتر پیتر جی. دآدمو (Dr. Peter J. D’Adamo)، طراح برنامه رژیم‌های غذایی انواع گروه‌های خونی ادعا می‌کند که افراد با گروه خونی A – چه مثبت باشند چه منفی – از نسل کشاورزان باستان آسیا و اروپایی هستند. به گفته دآدمو، افراد با گروه خونی نوع A سالم‌تر بوده و درصورتی که رژیم غذایی مناسبی برحسب اجدادشان داشته باشند، کاهش وزن بیشتری خواهند داشت. با این حال مرکز پزشکی Langone نیویورک توصیه‌هایی برخلاف این نظریه دارند، چرا که توسط شواهد علمی مورد حمایت قرار نگرفته و برخی افراد با گروه خونی نوع A باید از بسیاری از غذاها پرهیز کنند. در این مقاله درباره رژیم غذایی گروه خونی A منفی خواهیم خواند.

ادامه خواندن “رژیم غذایی گروه خونی A منفی”

رژیم غذایی گروه خونی O منفی

دکتر پیتر جی. دآدمو (Dr. Peter J. D’Adamo) در کتابش با عنوان “غذای درست برای گروه خونی‌تان” ادعا می‌کند که با رعایت رژیم غذایی براساس گروه خونی‌تان می‌توانید سلامتی‌تان را افزایش داده و حساسیت خود را نسبت به بیماری‌ها کاهش دهید. وی الگوهای غذایی فردی را براساس نوع خونی ABO توصیه می‌کند. صرف نظر از اینکه شما O منفی یا O مثبت هستید، توصیه‌های غذایی او برای گروه خونی نوع O یکسان است. به خاطر داشته باشید که داده‌های بالینی برای حمایت از نظریه رژیم‌های غذایی براساس گروه خونی، چندان قابل استناد نمی‌باشد.در این مقاله درباره رژیم غذایی گروه خونی O منفی خواهیم خواند.

ادامه خواندن “رژیم غذایی گروه خونی O منفی”

رژیم غذایی گروه خونی O مثبت

بر خلاف چیزی که صنعت کاهش وزن به شما می گوید، رژیم گرفتن در رابطه با یافتن بهترین استایل غذا خوردن مناسب فیزیولوژی شخص شماست. رژیم وابسته به گروه خونی، سیستمی است که در تلاش برای این مفهوم است. در این مقاله از « مجله از شنبه » در رابطه با رژیم غذایی گروه خونی O مثبت صحبت خواهیم کرد.

ادامه خواندن “رژیم غذایی گروه خونی O مثبت”